Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden de school niet kan bezoeken, wordt u verzocht dit ’s morgens vanaf 08:15 uur en vóór 08:45 uur telefonisch te melden aan onze school op telefoonnummer 0316 373087.

Wanneer een kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat hier een reden voor bekend is, zal de school gaan bellen om er achter te komen of alles in orde is. Hiervoor worden de telefoonnummers gebruikt die u aan de school heeft doorgegeven.
Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, zullen deze telefoonnummers gebruikt worden om de ouders/verzorgers hierover in te lichten.