Oudervereniging (OV)

Op scholen bestaat vaak een ouderraad of een oudervereniging. Op ’t Scathe hebben we een oudervereniging. De oudervereniging bestaat uit een enthousiaste groep ouders. Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij de school en het ondersteunen van het schoolteam. Dit doet zij door bijvoorbeeld samen met het schoolteam activiteiten voor de kinderen te organiseren. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolreisje. e.d.

De oudervereniging heeft hiervoor een eigen budget, bestaande uit de jaarlijkse contributie (EUR 25,00 per leerling). De oudervereniging komt één keer per 6 weken bijeen (zie agenda voor de data).
De ouderverening is geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 40122055. Bankgegevens: Rabobank, rekeningnummer: 1418.40.382 t.n.v. Ouderver. basisschool Pannerden

Doel

Het doel van de oudervereniging is:

  1. Het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school.
  2. Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen.
  3. Het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak.
  4. Gevraagd of ongevraagd de medezeggenschapsraad te adviseren.
  5. Het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen.

Alle vergaderingen beginnen om 20.30 uur, m.u.v. de jaarvergadering en de evaluatievergadering.

(Een foto komt nog...)

Leden

Dagelijks bestuur: Sandra Witjes, Amanda Kruizinga en Ilona Peters 

Overige leden: Dunja Heijmen, Gaby Buurman, Joyce Gasseling, Mandy Wiskamp, Monique Cornelissen, Monja Kamps, Natasja Eding, Rebecca Tegelaar, Joyce Milder, Corinne Lubbers en Inge Swaters

Klassenvertegenwoordigers:   
Groep Leerkracht:          Klassenvertegenwoordiger:

1     Danielle/Marleen      Inge Swaters
2     Gerrie/Dorothé         Natasja Eding
3     Brigit/Anoek             Monique Cornelissen
4     Margriet/Ilona          Dunja Heijmen
5     Robert                     Joyce Gasseling
6/7  Suzanne/Ilona         Mandy Wiskamp
7/8  Els/Linda                 Rebecca Tegelaar
 

 

Bijlage(n)