Klachtenregeling

Wanneer ouders klachten hebben met betrekking tot hun kind over het gegeven onderwijs of de organisatie van de school, kunnen ze terecht bij de groepsleerkracht. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan het probleem worden besproken met de directie. De directie zal dan in overleg met de betrokkenen proberen tot een oplossing te komen.

Als het nodig mocht zijn, kunt u met uw klacht ook naar de contactpersoon, de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. ’t Scathe heeft het landelijk model klachtenregeling ondertekend. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de bijlage en onze schoolgids.

Bij ons op school is de contactpersoon Daniëlle Wezendonk en aandachtsfunctionaris Diane Max-Hermsen.
Stichtingsbreed is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Naam en telefoonnummer evenals de klachtenprocedure zijn te vinden op de website van LiemersNovum: www.liemersnovum.nl

 

Bijlage(n)