Peuterspeelzaal/ Humanitas

 

Peuterspeelzaal ‘t Pannertje van Humanitas

Basisschool 't Scathe en Proles hebben een samenwerkingsovereenkomst met Kinderopvang Humanitas voor Peuterspeelzaal ’t Pannertje.

Peuterspeelzaal ‘t Pannertje is gehuisvest in een klaslokaal van ’t Scathe. Op de peuterspeelzaal maken kinderen van 2-4 jaar een ‘vliegende start’ naar het basisonderwijs.

In een omgeving die ingericht is voor peuters, ervaren zij sociale contacten met andere kinderen en volwassenen, vergroten zij spelenderwijs hun woordenschat en hun rekenvaardigheden, vergroten zij hun zelfbeeld, leren zij hun eigen grenzen kennen én voelen zij zich gewaardeerd.
De peuterspeelzaal is vijf ochtenden per week geopend en heeft een breed en uitdagend aanbod. Er zijn gediplomeerde peuterspeelzaal leidsters aanwezig.
Voor kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken wordt er gewerkt met het voorschoolse programma Startblokken. Binnen het programma Startblokken wordt op een speelse manier aandacht besteed aan taalontwikkeling door veel voorlezen, een verhaal naspelen, knutselen, zingen, een thema-gerichte woordenlijst en we benoemen alles wat we zien. Kinderopvang Humanitas hecht veel waarde aan de vier basisdoelen vanuit de wet kinderopvang:
• Veiligheid door Rust, Ruimte en Regelmaat.
• Persoonlijke competentie door Ruimte voor eigen ontwikkeling.
• Sociale competentie door Ruimte voor sociale ontwikkeling van elk kind.
• Waarden en normen door Respect voor elk kind en de keuzemogelijkheid die elk kind geboden wordt en door Reflectie op de ontwikkeling van het kind aan de hand van onze methodieken.
Het uiteindelijke Resultaat? Tevreden ouders, kinderen en medewerkers!

Wilt u meer informatie over de peuterspeelzaal of wilt u uw kind inschrijven? Neemt u dan contact op met:
Kinderopvang Humanitas
Regio Gelderland
Afdeling plaatsing en planning
0315- 641443
Reeënstraat 20e, 7064 EA Silvolde
regiogelderland@kinderopvanghumanitas.nl