Ons onderwijs

Onze missie

Op 't Scathe is het onderwijs boeiend en betekenisvol. Ieder kind telt mee.

We zien verschillen als kansen en leren van en met elkaar.                                                                                       

Onze visie

We geven kinderen een goede basis zodat ze er kunnen zijn, voor zichzelf, de ander en de omgeving.

Op ‘t Scathe werken wij met convergente differentiatie. Bij convergente differentiatie wordt er een minimumdoel voor de groep als geheel gesteld. Alle kinderen doen mee aan de groepsinstructie en profiteren zodoende van de uitleg van de leerkracht en van elkaar.

Na de groepsinstructie gaat de groep de leerstof zelfstandig verwerken, waardoor de leerkracht tijd heeft om een aantal leerlingen extra instructie te geven. Sommige kinderen krijgen dus groepsinstructie én verlengde instructie. De instructietijd wordt zodoende enorm vergroot voor deze leerlingen. Voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is er verdiepingsstof die aansluit op het leerdoel van de les.
 

Voor een uitgebreide beschrijving van de leerstof, leerlingenzorg en de ontwikkeling van ons onderwijs, willen we graag verwijzen naar onze schoolgids die u op deze site kunt downloaden.