Algemene informatie

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Stichting Samenwerkingsbestuur Liemers Novum. LiemersNovum telt 26 basisscholen. Het bestuursbureau is gevestigd op Voltastraat 21, 6902 PT  ZEVENAAR. Tel: 0316-226514 website stichting: www.liemersnovum.nl

We vinden het belangrijk dat het kind in de schoolperiode in de brede zin wordt gevormd en dat kinderen optimaal zijn/haar talenten leren benutten door een groei mindset te ontwikkelen. Een kind leren genieten van het proces van leren en trots laten zijn op haar/ zijn inspanningen en niet alleen laten kijken naar het resultaat. "Ik kan het niet" wordt dan "Ik kan het NOG niet"

Elke schooldag zijn we bezig met lezen, rekenen en taal. Verder besteden we aandacht aan de kunstzinnige vorming en zelfstandig werken. Op ‘t Scathe werken wij met convergente differentiatie. Bij convergente differentiatie wordt er een minimumdoel voor de groep als geheel gesteld. Alle kinderen doen mee aan de groepsinstructie en profiteren zodoende van de uitleg van de leerkracht en van elkaar.

Op 't Scathe werken we met TAAKSPEL. Met Taakspel stimuleren wij gewenst gedrag; de leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken en is er een prettig klassenklimaat. Dit past ook bij de veilige plek die de school moet zijn voor de kinderen. 

Veel aandacht besteden we aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Als school zijn we opgenomen in het "Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers". website: http://www.swvdeliemers-po.nl       

Bij dit alles vinden we de samenwerking met de ouders, individueel en in de oudervereniging noodzakelijk.

Meer informatie kunt u vinden in onze schoolgids.

Bijlage(n)