Aanmelding

Het Scathe organiseert elk jaar voor belangstellenden en ouders van de nieuwe leerlingen open dagen. Deze dagen worden vermeld op de kalender van onze website en er worden posters opgehangen op de peuterspeelzaal en de BSO (buitenschoolse opvang).

Tijdens die dagen kunt u samen met uw kind een kijkje nemen in ons mooie nieuwe schoolgebouw en uw kind inschrijven. Neemt u a.u.b. de kennisgeving van de belastingdienst van uw kind mee (het BSN; "burgerservicenummer"). Dan kunnen wij een kopie maken voor onze leerlingadministratie. Mocht u geïnteresseerd zijn dan willen wij u ook uitgebreid rondleiden. Leden van de oudervereniging zullen die dagen ook aanwezig zijn om u te informeren.

Mocht u beide dagen niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan zouden wij het op prijs stellen als u ons belt om een afspraak te maken.

In principe is elke leerling bij ons op school welkom. De directeur of IBer voeren oriënterende gesprekken met de ouders van de aan te melden leerling. Ook vragen we de ouders/  verzorgers een intentieverklaring te ondertekenen. Deze intentieverklaring is opgenomen in onze schoolgids en toegevoegd als bijlage. De schoolgids kunt u vinden op onze website. (onder item "ouders")

Bijlage(n)