Schoolgids 2018-2019

Geachte ouder (s)/ verzorger (s),

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

De schoolgids in de bijlage is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.

U kunt de schoolgids ook vinden op: scholenopdekaart.nl

In 2018-2019 wordt in samenwerking met het bestuur en directeuren van LiemersNovum het nieuwe strategisch beleidsplan en het schoolplan opgesteld. 

Met vriendelijke groet,

Diane Max-Hermsen

directeur

Bijlage(n)