Klachtenregeling

Wanneer ouders klachten hebben met betrekking tot hun kind over het gegeven onderwijs of de organisatie van de school, kunnen ze terecht bij de groepsleerkracht. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan het probleem worden besproken met de directie. De directie zal dan in overleg met de betrokkenen proberen tot een oplossing te komen.

Als het nodig mocht zijn, kunt u met uw klacht ook naar de contactpersoon, de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. ’t Scathe heeft het landelijk model klachtenregeling ondertekend. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de bijlage en onze schoolgids.

Bij ons op school is de contactpersoon Louise Kleintjes en aandachtsfunctionaris Diane Max-Hermsen.
De besturen van samenwerkingsverband De Liemers PO hebben gezamenlijk een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Haar naam is Chiene Hulst, zij is bereikbaar via 06-45434266 of via de mail chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl.

 

Bijlage(n)