Algemene informatie

Onze school valt onder het schoolbestuur Stichting Proles. Stichting Proles vormt het bevoegd gezag van vijftien scholen in de gemeente Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Het stafbureau van Proles is gevestigd in Duiven, Marketing 30b telefoon: 026-4432474.

We vinden het belangrijk dat het kind in de schoolperiode in de brede zin wordt gevormd; verstandelijk, creatief, sociaal en gevoelsmatig.

Elke schooldag zijn we bezig met lezen, rekenen en taal. Verder besteden we aandacht aan de kunstzinnige vorming en zelfstandig werken. Op ‘t Scathe werken wij met convergente differentiatie. Bij convergente differentiatie wordt er een minimumdoel voor de groep als geheel gesteld. Alle kinderen doen mee aan de groepsinstructie en profiteren zodoende van de uitleg van de leerkracht en van elkaar.

Op 't Scathe werken we met TAAKSPEL. Met Taakspel stimuleren wij gewenst gedrag; de leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken en is er een prettig klassenklimaat. Dit past ook bij de veilige plek die de school moet zijn voor de kinderen. 

Veel aandacht besteden we aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Als school zijn we opgenomen in het samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar School De Liemers’.

Bij dit alles vinden we de samenwerking met de ouders, individueel en in de oudervereniging noodzakelijk.

Meer informatie kunt u vinden in onze schoolgids.

Bijlage(n)